Montáž tepelných čerpadel

Další z našich služeb, které pro vás zajišťujeme, je montáž tepelných čerpadel. Jsme pro vás schopni zajistit kompletní dodávku zařízení, montáže, zaškolení a servisu.

Tepelná čerpadla jsou komplikovaná a nákladná zařízení a proto je na místě jim při montáži věnovat patřičnou péči.

Před výběrem a montáží je nutné mít zpracovaný projekt a znát tepelné ztráty objektu, aby bylo možné zvolit nejvhodnější typ tepelného čerpadla. Nejpoužívanější je čerpadlo vzduch - voda. Další typy jsou země - voda, voda - voda, vzduch - vzduch.

Tepelné čerpadlo je jeden z nejekologičtějších a nejúspornějších systémů a je vhodné jej použít v dnešních náročných legislativních podmínkách.